Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Miasta Lublin

Adres:

plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Telefon: 81 466 1000

Fax: 81 466 1001

E-mail: 

urzad_miasta@lublin.eu
bip@lublin.eu