Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Podsumowanie konsultacji nt. zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki

Podsumowanie konsultacji nt. zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki

Zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne w sprawie zagospodarowania doliny rzeki Czerniejówki w ramach projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym".

Spotkanie odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 (środa) o godzinie 17:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. St. Konarskiego przy ul. W. Kunickiego 116 w Lublinie.

 

Konsultacje społeczne poprzedzą opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych Miasta Lublin dla wybranych terenów położonych w rejonie dolin rzecznych - rejon Czerniejówka - część IV na podstawie uchwały Rady Miasta Lublin Nr 591/XXIV/2012 z dnia 18 października 2012 r.

 

Konsultacje z mieszkańcami są realizowane dzięki uzyskanemi przez Miasto Lublin grantu z projektu "Partycypacja w planowaniu przestrzennym" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Powrót